Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych jest Łukaszem Lisius, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Solenergi Łukasz Lisius, ul. Szczęśliwa 11a/1, 05-270 Marki, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP 9570896297, REGON 366050939, e mail: kontakt@solenergi.pl, tel. 22 100 11 29.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty drogą telefoniczną i e-mailową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Państwa dane osobowe, Imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail będą udostępniane,  na potrzeby celu ich przetwarzania, podwykonawcom.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przedstawienia oferty.